Hulpvraag voor steeds stijgende LHBTQ+ problematiek

Aan alle schooldirecteuren en diens plaatsvervangers of adjuncten in Nederland,

Alkmaar, 26 april 2021

Betreft: Hulpvraag voor de steeds stijgende LHBT-problematiek

Geachte heer/mevrouw,

Middels dit schrijven vraag ik uw aandacht. Ik wil u geen product of dienst verkopen, maar graag met
u kijken naar de mogelijkheden tot hulp. Ik ben Koen Hollander, 24 jaar en bestuursvoorzitter van
Stichting Kastmaatje. Wij zetten ons in om de mate van LHBT-emancipatie te verbeteren in
Nederland.

Om de urgentie en kracht van deze brief aan te duiden, zal ik vanaf hier tutoyeren en schrijven vanuit
mezelf, het bestuur en de LHBTQ+ gemeenschap.

Pesten en plagen, uitsluiten, discriminatie en zelfmoord zijn onderwerpen waar de LHBTQ+ gemeenschap sinds jaar en dag mee te maken heeft. Beginnend bij jonge kinderen, horen ze van
alles. Ben je iets anders dan hetero? Dan ben je al snel raar. Dan is het volgens sommigen normaal
om je in elkaar te slaan, te pesten, of je zelfs dusdanig slecht te laten voelen dat je er niet meer tegen
kunt en zelfmoord wil plegen.

Meer dan de helft van mensen met zelfmoord gedachten die denken dat het door hun geaardheid
komt (Stichting 113 Zelfmoordpreventie, 2017). Ik kan dat tot overmaat van ramp zelfs nog wel
begrijpen, het gevoel dat niemand met je wil omgaan en dat je een buitenstaander bent, dat je
vreemd bent en nergens welkom bent. Op een bepaald moment knapt er iets, dan ga je het geloven
en ernaar leven.

Stichting Kastmaatje wil dat voor zijn. Wij willen met onze vrijwilligers een platform creëren waar
jongeren, die in de kast zitten, met iemand kunnen praten. De jongeren praten met een onbekende
die ze zelf kiezen a.d.h.v. een profiel die opgesteld is door de vrijwilliger. De vrijwilligers die wij willen
werven zijn reeds uit de kast, het zijn mensen die weten waar de jongeren mee zitten en ze weten
hoe ze er mee om moeten gaan.

Wij zijn een kleinschalige organisatie, hierdoor kunnen wij zeker zijn dat onze hulpverlening
kwalitatief op orde is. Het bestuur is op de hoogte van wat er speelt binnen de stichting, helpt zelf
mee en heeft gigantisch veel ervaring op het gebied van de onderwerpen die de aandacht hebben
van de stichting. Dit is geen micromanagement, maar meer het kunnen garanderen dat wij weten
waar iedereen mee bezig is en dit zelf ook durven uit te dragen.

Wij hebben het zoals u leest heel druk met o.a. het makelen tussen vrijwilligers en ‘cliënten’, en
creëren en onderhouden van een platform om vrijwilligers te faciliteren in een veilige omgeving, om
te kunnen praten met ‘cliënten’. Dit kost veel tijd en inzet van vrijwilligers.

Wij vragen u zodoende om hulp. U kunt helpen op iedere manier die u zelf waardevol vindt. Alles is
welkom! Kennis en ervaring, extra handen, donaties, het beschikbaar stellen van ruimtes voor
bijvoorbeeld vergaderingen of bijeenkomsten. Als u denkt dat wij het kunnen gebruiken en als u dit
ook kunt missen, dan kunnen wij er waarschijnlijk wel wat mee!

Als u ons helpt, kunnen wij u ook helpen! Ons bestuur wil zich volledig belangeloos inzetten voor de
voorgenomen activiteiten, maar zijn ook zeker enthousiast om anderen voor te lichten over het
onderwerp. Wij willen mensen enthousiasmeren en laten horen en zien wat er speelt in de wereld en
hoe ze dat kunnen veranderen. Stichting Kastmaatje is in haar eentje een ambitieus idee. We zijn
zonder hulp echter niks meer dan dat. Als wij ons daarom inzetten op samenwerkingen met o.a.
scholen, maatschappelijke organisaties of bedrijven die onze ideeën nastreven, zie ik een kansrijke
toekomst voor ons én Nederland.

Ik hoop dat ik u met deze brief enthousiast heb gemaakt over onze stichting, wat wij doen en hoe u
ons kunt helpen!

Hoogachtend,
Namens het Bestuur van Stichting Kastmaatje
Koen Hollander
Bestuursvoorzitter Stichting Kastmaatje

Officiële document willen ontvangen?