Aanmelden


  Nadat de kerncliënt zich heeft aangemeld voor een gesprek, zal deze in een bestand komen. In dit bestand kunnen de “kastmaatjes” inloggen, om zo te kijken wie in de buurt is, om te kunnen helpen. 

  De vrijwilliger zorgt er dan voor dat hij een afspraak maakt met de kerncliënt op een locatie die hun beide het beste uit komt. Wanneer de vrijwilliger langer dan 10 minuten hiervoor moet reizen, krijgt deze een “voorfietsvergoeding”, als onkostenvergoeding.

  Vervolgens gaat de kerncliënt in gesprek met de vrijwilliger, het doel is dat de kerncliënt dit gesprek initieert. Logischerwijs is dat niet altijd haalbaar, omdat het een behoorlijk lastige opdracht kan zijn om over problemen te praten met een onbekende. Daarom krijgen de vrijwilligers voordat ze beginnen een online cursus, hoe ze moeten omgaan met deze situaties en hoe ze een gesprek kunnen starten en gaande houden.

  Het is aan de vrijwilliger hoe de afspraken ingericht worden, het kan zijn dat ze elkaar ontmoeten in een kroeg of een restaurant. In dat geval zullen de onkosten tot een bedrag van €10,00 vergoed worden, gelimiteerd tot 1 bezoek per vrijwilliger per maand.

  Na een half jaar zal de vrijwilliger een kleine rapportage opstellen, over hoe het met de kerncliënt gaat. Hierdoor kan in kaart gebracht worden of het beter gaat, of juist slechter.

  Na een jaar is het de bedoeling dat de begeleiding vanuit Stichting Kastmaatje stopt en dat de kerncliënt zelf verder gaat met hetgeen dat gestart is door de vrijwilliger.